La tercera edició de l'Andbus Solidari col·laborarà amb l'Associació del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme d'Andorra (AUTEA). Com en les ocasions anteriors, cada vegada que els nostres clients realitzin una enquesta de satisfacció significarà la donació d'un euro a l'entitat solidària, fins a arribar a la xifra de 5.000 qüestionaris contestats.Els diners recaptats es destinaran al programa PADE d'AUTEA, un servei que ofereix suport a les famílies amb fills amb un diagnòstic de TEA i que tinguin la necessitat d'enriquir les seves capacitats parentals i millorar la seva qualitat de vida. El programa es porta a terme amb la col·laboració del Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil del SAAS i el suport del Ministeri d'Assumptes Socials, Habitatge i Joventut d'Andorra.Els objectius del servei són oferir un assessorament a mida a les famílies en qüestió, ajudar-les a afrontar les dificultats de diferent índole, promoure els vincles afectius, facilitar les interaccions positives i la comunicació del nucli familiar. En definitiva, garantir el benestar emocional, el sentiment de control i la realització personal de les persones ateses.

Portem

5677

enquestes

Enquestes realitzades: 5677

Enquestes que falten: -677