Condicions de compra

1.- Responsabilitat

La responsabilitat de l’empresa no respondrà dels incompliments dels quals no en sigui directament responsable, ni dels produïts fortuïtament , per força major o bé per atendre exigències legals o administratives. No es farà responsable de la pèrdua dels enllaços dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. És responsabilitat exclusiva del passatger anar degudament documentat per creuar el pas fronterer i realitzar el viatge.

2.- Equipatges

Amb l’adquisició del bitllet, el viatger pot portar fins a 20kg d’equipatge. L’equipatge extra portarà sobre el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan el servei sigui de tornada. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web amb el corresponent suplement d’ equipatge , assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Els nostres conductors poden cobrar un suplement d’equipatge si ho consideren adient. És la responsabilitat del client que el seu equipatge estigui degudament identificat amb una etiqueta que contingui les seves dades personals. L’equipatge no està assegurat , i l’empresa no es fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament. L’equipatge de mà serà responsabilitat exclusiva del passatger.

Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en els nostres serveis de transport, cal posar-se en contacte amb les nostres oficines indicant les dades del viatge: dia, hora i trajecte. Si el objecte ha estat trobat es pot passar a recollir. El objectes perduts es guardaran un període màxim de 6 mesos.

Condicions especials per al transport de bicicletes

El transport de bicicletes porta afegit en el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan sigui anada i tornada. Segons l’espai disponible , només s’admetran un total de 4 bicicletes per vehicle (1 per bitllet ). A fi de no malmetre i evitar danys a altres equipatges, aquestes han d’anar obligatòriament i degudament dins una caixa o dins una bossa especial. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Si no hi hagués més espai per a més bicicletes en el autobús, s’haurà d’agafar el següent. Un cop feta l’adquisició del bitllet , el client s’haurà de personar amb aquest 15 minuts abans de la sortida de l’autobús.

Condicions especials per al transport de mascotes en línies regulars

La llei prohibeix la presència de qualsevol animal dins l’habitacle dels passatgers , excepte els gossos pigalls. Així doncs i amb total conformitat amb l’exposat, s’admetrà un màxim d’una (1) mascota per servei , que viatjarà en el compartiment destinat als equipatges . El transport és limitarà a animals petits com gossos, gats , fures , aus ( no de granja ), etc…el pes del qual no haurà de sobrepassar 10kg. L’animal viatjarà sempre dins el compartiment reservat pels equipatges en una gàbia habilitada per a ell, en un transportí o altre tipus de giny tancat i segur, facilitat pel client. El trasllat dels animals s’efectuarà sota la total responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran en el mateix servei . El viatger i el seu animal domèstic hauran de personar-se 15 minuts abans de la sortida del bus, posant personalment l’animal dins de la gàbia i emplaçant-la al seu lloc segons indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques , higièniques i anímiques pel trasllat, no essent obligatori el morrió, malgrat que sigui recomanable i i ha de portar la documentació necessària (vacunes actualitzades...altres requisits). El propietari de l’animal serà el responsable de col·locar i treure l’animal de l’autobús, sempre vigilant que no hi hagi cap persona a prop, a fi d’evitar qualsevol, tipus de situació perillosa o incòmoda per a la resta de passatgers. El cost del transport serà gratuït.

3.- Venda de bitllets

L’empresa realitzarà la venda de bitllets en els punts o establiments per aquest efecte on s’efectuarà la compra podent sol·licitar els descomptes establerts segons les condicions de la concessió. A fi de facilitar l’adquisició del bitllet , disposem de mitjans alternatius de venda, com agències de viatges, internet, telèfon, etc…, essent les condicions especifiques per a cada mitjà. Utilitzant la web es podran adquirir gran part dels serveis realitzats per AndBus, malgrat que possiblement alguns dels trajectes no siguin disponibles. La compra d’un bitllet amb recollida a domicili és garanteix 12 hores d’antelació. Els horaris que figuren al bitllet son horaris de sortida. Es requereix ser en el punt de recollida corresponent amb una antel·lació de 10 minuts abans de la sortida prevista. La tarifa “ d’anada i tornada “ estarà justificada amb l’emissió del bitllet. Tot bitllet deixat obert “ open” té una validesa de 6 mesos a partir de la data de la seva compra. Per realitzar la compra mitjançant internet , s’ hauran de complimentar tots els camps sol·licitats, i és considerarà realitzada un cop totes les dades financeres hagin estat introduïdes i premut el botó “ pagar “ , en aquest moment és portarà a terme el càrrec corresponent a la tarja , essent aleshores emès el bitllet. Un cop finalitzat el procés de compra, apareixerà una pantalla amb el bitllet, el qual recomanem que imprimeixin, si no fos possible vulgui tenir-lo virtualment a disposició, és la seva garantia per viatjar. Es farà bitllet per tots els nens , independentment de l’edat. No s’admetrà cap menor de 12 anys en els nostres serveis , sense la companyia d’un adult. A partir dels 12 anys ja complerts , s’admetrà el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular. Els nens amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys, només podran viatjar sense acompanyant si els pares o tutors expedeixen l’autorització corresponent, viatjant sempre sota la responsabilitat del pare o tutor. El nombre de viatgers transportats no pot ser superior a les places autoritzades, el que significa que tots els menors compten a fi i efectes com a viatgers transportats.

4.- Anul·lació de bitllets

En cas d’anu·lar el bitllet amb una antelació

5.- Serveis de reforç

En els serveis nacionals o internacionals , l’empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei emprant vehicles d’empreses col·laboradores, així i quan les circumstàncies ho requereixin, i en particular per fer front a la intensitat del trànsit.

6.- Prohibit fumar

Resta absolutament prohibit fumar dins el vehicle.

7.- Reclamacions

Existeix un llibre de reclamacions en tots els vehicles de la nostra empresa a disposició del viatger, també es podrà realitzar la queixa o reclamació directament a les nostres oficines.

8.- Titularitat del bitllet

Els bitllets son nominatius. Per a la seva utilització es requereix comprovació del DNI o passaport del viatger i que aquestes dades coincideixin amb les que hi han reflectides al bitllet. La no correspondència de les dades necessàries suposarà automàticament la no validesa del bitllet. Les hores d’arribada a les destinacions son orientatives i no contractuals , perquè estan calculades en condicions normals de trànsit. Especialment i durant caps de setmana, ponts i festius es poden produir importants retards respecte a l’hora d’arribada indicada.