CONDICIONS DE COMPRA GENERALS LÍNIA REGULAR

 

1.- Responsabilitat

La responsabilitat de l’empresa no respondrà dels incompliments dels quals no en sigui directament responsable, ni dels produïts fortuïtament , per força major o bé per atendre exigències legals o administratives. No es farà responsable de la pèrdua dels enllaços dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. És responsabilitat exclusiva del passatger anar degudament documentat per creuar el pas fronterer i realitzar el viatge, en el cas dels viatgers extracomunitaris que hagin de segellar el passaport caldrà avisar al conductor amb antelació per fer el tràmit duaner.

2.- Equipatges

Amb l’adquisició del bitllet o del servei, el viatger pot portar fins a 20kg d’equipatge. L’equipatge extra portarà sobre el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan el servei sigui de tornada. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web amb el corresponent suplement d’ equipatge , assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Els nostres conductors poden cobrar un suplement d’equipatge si ho consideren adient. És la responsabilitat del client que el seu equipatge estigui degudament identificat amb una etiqueta que contingui les seves dades personals. L’equipatge no està assegurat , i l’empresa no es fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament. L’equipatge de mà serà responsabilitat exclusiva del passatger.

Condicions especials per al transport de bicicletes i altres equipatges especials

El transport de bicicletes porta afegit en el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan sigui anada i tornada. Segons l’espai disponible , només s’admetran un total de 4 bicicletes per vehicle (1 per bitllet ). A fi de no malmetre i evitar danys a altres equipatges, aquestes han d’anar obligatòriament i degudament dins una caixa o dins una bossa especial. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Si no hi hagués més espai per a més bicicletes en el autobús, s’haurà d’agafar el següent. Un cop feta l’adquisició del bitllet , el client s’haurà de personar amb aquest 15 minuts abans de la sortida de l’autobús. Per tot el que no s’hagi especificat anteriorment consultar.

Condicions especials per al transport de mascotes en línies regulars

La llei prohibeix la presència de qualsevol animal dins l’habitacle dels passatgers , excepte els gossos pigalls i animals terapèutics, que hauran de presentar el seu carnet i viatjaran en un transportí 45x25x35. Així doncs i amb total conformitat amb l’exposat, s’admetrà un màxim d’una (1) mascota per servei , que viatjarà en el compartiment destinat als equipatges . El transport és limitarà a animals petits com gossos, gats , fures , aus ( no de granja ), etc…el pes del qual no haurà de sobrepassar 10kg. L’animal viatjarà sempre dins el compartiment reservat pels equipatges en una gàbia habilitada per a ell, en un transportí o altre tipus de giny tancat i segur, facilitat pel client. El trasllat dels animals s’efectuarà sota la total responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran en el mateix servei . El viatger i el seu animal domèstic hauran de personar-se 15 minuts abans de la sortida del bus, posant personalment l’animal dins de la gàbia i emplaçant-la al seu lloc segons indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques , higièniques i anímiques pel trasllat, no essent obligatori el morrió, malgrat que sigui recomanable i i ha de portar la documentació necessària (vacunes actualitzades...altres requisits). El propietari de l’animal serà el responsable de col·locar i treure l’animal de l’autobús, sempre vigilant que no hi hagi cap persona a prop, a fi d’evitar qualsevol, tipus de situació perillosa o incòmoda per a la resta de passatgers. El cost del transport serà gratuït.

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat (cadires de rodes) han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.

En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge.

3.- Venda de bitllets

L’empresa realitzarà la venda de bitllets en els punts o establiments per aquest efecte on s’efectuarà la compra podent sol·licitar els descomptes establerts segons les condicions de la concessió. A fi de facilitar l’adquisició del bitllet , disposem de mitjans alternatius de venda, com agències de viatges, internet, telèfon, etc., essent les condicions especifiques per a cada mitjà. Utilitzant la web es podran adquirir gran part dels serveis realitzats per AndBus, malgrat que possiblement alguns dels trajectes no siguin disponibles. La compra d’un bitllet amb recollida a domicili és garanteix 12 hores d’antelació. Els horaris que figuren al bitllet son horaris de sortida. Es requereix ser en el punt de recollida corresponent amb una antelació de 10 minuts abans de la sortida prevista. La tarifa “ d’anada i tornada “ estarà justificada amb l’emissió del bitllet. Tot bitllet deixat obert “ open” té una validesa de 6 mesos a partir de la data de la seva compra. Per realitzar la compra mitjançant internet , s’ hauran de complimentar tots els camps sol·licitats, i és considerarà realitzada un cop totes les dades financeres hagin estat introduïdes i premut el botó “ pagar “ , en aquest moment és portarà a terme el càrrec corresponent a la tarja , essent aleshores emès el bitllet. Un cop finalitzat el procés de compra, apareixerà una pantalla amb el bitllet, el qual recomanem que imprimeixin, si no fos possible vulgui tenir-lo virtualment a disposició, és la seva garantia per viatjar. Es farà bitllet per tots els nens , independentment de l’edat.

Titularitat del bitllet

Els bitllets son nominatius. Per a la seva utilització es requereix comprovació del DNI o passaport del viatger i que aquestes dades coincideixin amb les que hi han reflectides al bitllet. La no correspondència de les dades necessàries suposarà automàticament la no validesa del bitllet.

Anul·lació de bitllets

En cas d’anul·lar el bitllet amb una antelació

  • - Abans de les 48 hores de l’hora del viatge l’empresa abonarà l’import del bitllet deduint un 0% de penalitat
  • - Entre 48 i 2 hores abans del viatge, la deducció aplicable serà del 30% de l’import del bitllet.
  • - Entre 2 hores abans i la no presentació del viatger, comportarà el 100% de penalitat, així com l’impossibilitat de canviar el bitllet o qualsevol devolució de l’import.

Mitjans de pagament

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit ( Visa, Maestro i MasterCard),són els únics mitjans de pagament acceptats en els canals digitals oficials d’Andbus.

Els mitjans de pagament acceptats en els punts de venda físics (Estació Nacional d’Autobusos i conductors) són: efectiu, targeta de crèdit o dèbit (Visa, Maestro i MasterCard).

Canvi de bitllets

El canvi de la data o l’hora del viatge només és possible si se sol·licita en els següents supòsits sempre i quan el bitllet no hagi caducat.:

-Amb servei de recollida a domicili: es pot demanar el canvi fins al dia anterior a les 19h00.

-sortida de l’Estació Nacional d’Autobusos, Aeroports o ciutats: es pot demanar el canvi fins a 10 minuts abans de la sortida.

El canvi estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la nova data o hora sol·licitada.

IMPORTANT: en els canvis de data en bitllets d'anada i tornada, la data d'anada no podrà superar mai la data de tornada.

La validació d'una compra a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC.

4.- Transport de passatgers menors d’edat

No s'admetrà cap menor de 12 anys en els nostres serveis, sense la companyia d'un adult. A partir dels 12 anys ja complerts, s'admetrà el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular.

Els nens entre 12 i 17 anys només podran viatjar sols si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent oficial del servei de policia, viatjant sempre sota la responsabilitat del pare o tutor.

Els menors de 3 anys tindran la gratuïtat del servei sempre acompanyats d’un adult.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior a les places autoritzades, el que significa que tots els menors compten a fi i efectes com a viatgers transportats.

5.- Reclamacions

Existeixen fulls de reclamació a disposició del viatger en el punt de venda. Tanmateix es poden fer les reclamacions via web, email, WhatsApp i telèfon, finalment amb el full oficial de queixa, reclamació, denúncia de consum del govern d’Andorra.

www.andbus.net

info@andbus.net

WhatsApp +376 803 789

Telèfon +376 803 789 / +34 973 984 016

Tota reclamació serà tractada en un màxim de 72h (excepte festius) i s’informarà al viatger de la resolució de la seva reclamació

6.- Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en els nostres serveis de transport, cal posar-se en contacte amb les nostres oficines indicant les dades del viatge: nº de bitllet o dia, hora i trajecte i nom del passatger. Si el objecte ha estat trobat es pot passar a recollir a les nostres oficines presentant un document d’identitat.

El objectes perduts es guardaran un període màxim de 1 mes passat aquest termini seran destruïts

7.- Prohibicions a bord de l’autobús

Resta absolutament prohibit fumar dins el vehicle.

No es pot consumir ni begudes ni menjar

No es permès viatjar dret ni a les escales.

8.- Serveis de reforç

En els serveis nacionals o internacionals , l’empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei emprant vehicles d’empreses col·laboradores, així i quan les circumstàncies ho requereixin, i en particular per fer front a la intensitat del trànsit, o altres supòsits com ara avaries, etc.

 

 

CODICIONS DE COMPRA GENERALS SERVEIS DISCRECIONALS

 

1.- Responsabilitat

La responsabilitat de l’empresa no respondrà dels incompliments dels quals no en sigui directament responsable, ni dels produïts fortuïtament , per força major o bé per atendre exigències legals o administratives. No es farà responsable de la pèrdua dels enllaços dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. És responsabilitat exclusiva del passatger anar degudament documentat per creuar el pas fronterer i realitzar el viatge, en el cas dels viatgers extracomunitaris que hagin de segellar el passaport caldrà avisar al conductor amb antelació per fer el tràmit duaner.

2.- Equipatges

Amb l’adquisició del servei, el viatger pot portar fins a 20kg d’equipatge.

És la responsabilitat del client que el seu equipatge estigui degudament identificat amb una etiqueta que contingui les seves dades personals. L’equipatge no està assegurat , i l’empresa no es fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament. L’equipatge de mà serà responsabilitat exclusiva del passatger.

Condicions especials per al transport de bicicletes i altres equipatges especials

Segons l’espai disponible , s’admetran bicicletes i altres equipatges especials sota consulta previa .A fi de no malmetre i evitar danys a altres equipatges,les bicicletes han d’anar obligatòriament i degudament dins una caixa o dins una bossa especial.

Condicions especials per al transport de mascotes

La llei prohibeix la presència de qualsevol animal dins l’habitacle dels passatgers , excepte els gossos pigalls i animals terapeutics, que hauran de presentar el seu carnet i viatgaràn en un transportí 45x25x35. Així doncs i amb total conformitat amb l’exposat, s’admetrà un màxim d’una (1) mascota per servei , que viatjarà en el compartiment destinat als equipatges . El transport és limitarà a animals petits com gossos, gats , fures , aus ( no de granja ), etc…el pes del qual no haurà de sobrepassar 10kg. L’animal viatjarà sempre dins el compartiment reservat pels equipatges en una gàbia habilitada per a ell, en un transportí o altre tipus de giny tancat i segur, facilitat pel client. El trasllat dels animals s’efectuarà sota la total responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran en el mateix servei . El viatger i el seu animal domèstic hauran de personar-se 15 minuts abans de la sortida del bus, posant personalment l’animal dins de la gàbia i emplaçant-la al seu lloc segons indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques , higièniques i anímiques pel trasllat, no essent obligatori el morrió, malgrat que sigui recomanable i i ha de portar la documentació necessària (vacunes actualitzades...altres requisits). El propietari de l’animal serà el responsable de col·locar i treure l’animal de l’autobús, sempre vigilant que no hi hagi cap persona a prop, a fi d’evitar qualsevol, tipus de situació perillosa o incòmoda per a la resta de passatgers. El cost del transport serà gratuït.

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat (cadires de rodes) han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.

En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge.

3.- Procediment de compra

L’empresa realitzarà la venda de serveis en els punts o establiments per aquest efecte on s’efectuarà la compra. A fi de facilitar l’adquisició del servei , disposem de mitjans alternatius de venda, com agències de viatges, internet, telèfon, etc…, essent les condicions especifiques per a cada mitjà. Utilitzant la web es podran adquirir gran part dels serveis realitzats per AndBus, per altres destinacions a consultar amb el departament de booking,web o via email.

Per realitzar la compra mitjançant internet , s’ hauran de complimentar tots els camps sol·licitats, i és considerarà realitzada un cop totes les dades financeres hagin estat introduïdes i premut el botó “ pagar “ , en aquest moment és portarà a terme el càrrec corresponent a la tarja , essent aleshores emès la reserva del servei. Un cop finalitzat el procés de compra, apareixerà una pantalla amb la reserva del servei i rebrà per email la confirmació de la compra.

La validació d'una comanda a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC.

Anul·lació del servei

En cas d’anu·lar el servei amb una antelació:

  • - Entre els 7 dies i 48 hores de l’hora del viatge l’empresa abonarà l’import del servei deduint un 20% de penalitat
  • - Entre 48 i 24 hores abans del viatge, la deducció aplicable serà del 50% de l’import del servei.
  • - Mateix dia del servei, comportarà el 100% de penalitat,

Mitjans de pagament

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit ( Visa, Maestro i Mastercard),són els únics mitjans de pagament acceptats en els canals digitals oficials d’Andbus.

Els mitjans de pagament acceptats en els punts de venda físics (Estació Nacional d’Autobusos o a les nostres oficines) són: efectiu, targeta de crèdit o dèbit (Visa, Maestro i Mastercard).

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

4.- Transport de passatgers menors d’edat

No s'admetrà cap menor de 12 anys en els nostres serveis, sense la companyia d'un adult. A partir dels 12 anys ja complerts, s'admetrà el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular.

Els nens entre 12 i 17 anys només podran viatjar sols si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent oficial del servei de policia, viatjant sempre sota la responsabilitat del pare o tutor.

Els menors de 3 anys tindràn la gratuitat del servei sempre acompanyats d’un adult.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior a les places autoritzades, el que significa que tots els menors compten a fi i efectes com a viatgers transportats.

5.- Reclamacions

Existeixen fulls de reclacmació a disposició del viatger en el punt de venda. Tantmateix es poden fer les reclamacions via web,email,whatssap i telèfon, finalment amb el full oficial de queixa, reclamació, denúncia de consum del govern d’Andorra.

www.andbus.net

info@andbus.net

whatsapp +376 803 789

Telèfon +376 803 789 / +34 973 984 016

Tota reclamació será tractada en un màxim de 72h (excepte festius) i s’informarà al viatger de la resolució de la seva reclamació

6.- Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en els nostres serveis de transport, cal posar-se en contacte amb les nostres oficines indicant les dades del viatge: nº de bitllet o dia, hora i trajecte i nom del passatger. Si el objecte ha estat trobat es pot passar a recollir a les nostres oficines presentant un document d’identitat.

El objectes perduts es guardaran un període màxim de 1 mes passat aquest plaç serán destruits

7.- Prohibicions a bord de l’autobús

Resta absolutament prohibit fumar dins el vehicle.

No es pot consumir ni begudes ni menjar

No es permès viatjar dret ni a les escales.

8.- Serveis de reforç

En els serveis nacionals o internacionals , l’empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei emprant vehicles d’empreses col·laboradores, així i quan les circumstàncies ho requereixin, i en particular per fer front a la intensitat del trànsit, o altres supòsits com ara avaries, etc.

 

 

CONDICIONS SUBSCRIPCIÓ ANDBUS PRIME

 

1.-Introducció

A Andorra el transport de viatgers té un nom:  ANDBUS , la manera més àgil, moderna i adaptada a les necessitats dels viatgers que arriben i surten del país; un servei de primera classe, sempre a la disposició del viatger, capaç de garantir qualsevol tipus de servei, disponible en tot moment.

ANDBUS disposa de varies bases operatives, al Principat d’Andorra i a la Seu d’Urgell, amb connexions a tot Europa, amb atenció personalitzada, activa i ininterrompuda per cobrir qualsevol necessitat de mobilitat. Una trajectòria i experiència de més de 50 anys ens avalen, tenim solucions directes i globals per  als nostres clients, una gestió logística i tecnològica d’última generació, professionals ben formats, i seguim apostant per la innovació permanent i respecte per el medi ambient.

Comptem amb una àmplia flota de més de 80 vehicles, autocars, minibus i vehicles vip, la flota de vehicles més moderna del Pirineu.

La nostra experiència col·laborant en l’organització d’esdeveniments de tot tipus, dins i fora del Principat d’Andorra, fa el resultat final de l’operació sigui un èxit.

Aquesta subscripció regeix únicament i exclusiva l'ús que faci del servei ANDBUS PRIME. L'usuari ha de tenir en compte que l'ús d'altres serveis oferts per ANDBUS es regeix per les condicions d'ús corresponents, les quals pot consultar en qualsevol moment per mitjà del web oficial de l’empresa.

En fer clic a «acceptar i continuar» o mitjançant qualsevol altre mecanisme d'acceptació habitual al sector durant el procés de registre, l'usuari accepta aquesta subscripció. Si no accepta aquesta subscripció, no podrà fer ús del servei ANDBUS PRIME.

2.-Subscripció a ANDBUS PRIME

És necessari estar registrat (o, si no s'hi està, registrar-se) a la nostra web. Els menors d'edat només poden utilitzar el servei sota la supervisió i la responsabilitat d'un adult. Els pares o tutors que permetin que els menors utilitzin el servei són els únics responsables.

L'usuari és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu nom d'usuari i contrasenya i de totes les activitats i l'ús dels serveis que es produeixin des del seu compte o subscripció i/o per mitjà d'aquests. Això no obstant, si l'usuari permet a tercers l'accés al seu compte, els termes i condicions d'aquesta subscripció són aplicables a l'accés i l'ús dels serveis per part del dit tercer. L'usuari es compromet a notificar immediatament a ANDBUS qualsevol accés no autoritzat al seu compte, i la empresa no es responsabilitza de les possibles pèrdues que es derivin de l'ús no autoritzat del compte de l'usuari.

Tanmateix un ús fraudulent de la subscripció comportarà la cancel·lació de la mateixa immediatament i la pèrdua de tots els drets adquirits amb el pagament de la mateixa. No es produirà cap reemborsament parcial o total.

3.-Condicions de la subscripció

A. Subscripció i renovació automàtica.

 La subscripció de l'usuari és per una durada determinada ANUAL. La subscripció triada per l'usuari es renova automàticament quan acaba el període de facturació, llevat que sigui cancel·lada per l'usuari d'acord amb les instruccions de cancel·lació que s'indiquen més endavant. El pagament es carrega pel mètode de pagament que hagi triat l'usuari,  i al començament de cada nou període de facturació, tret de cancel·lació. ANDBUS es reserva el dret de canviar els preus de les tarifes disponibles. En aquest cas, s’haurà de notificar a l'usuari mitjançant correu electrònic amb un mínim de trenta (30) dies d'antelació respecte de l'entrada en vigor de les tarifes. Si no vol acceptar el canvi de preu, pot cancel·lar la seva subscripció i aquesta cancel·lació tindrà efecte quan acabi el període de facturació corrent. Si l'usuari no cancel·la la seva subscripció una vegada hagi entrat en vigor el canvi de preu, la subscripció es renovarà al preu actualitzat i s'entendrà que l'usuari autoritza a ANDBUS a carregar-li l'import corresponent mitjançant el mètode de pagament seleccionat.

B. Mètode de pagament.

L'usuari pot fer el pagament de la subscripció per mitjà de qualsevol dels mètodes de pagament oferts per ANDBUS al seu web. L'usuari es compromet a tenir fons suficients disponibles per al pagament de la subscripció contractada a través del mètode de pagament seleccionat, i l'usuari és responsable de qualsevol import que no s'hagi pogut cobrar. Si per qualsevol motiu ANDBUS no pot procedir al cobrament, es comunicarà a l'usuari i podrà suspendre l'accés als serveis fins que hagi cobrat el deute a través d'un mètode de pagament vàlid. L'usuari podrà actualitzar el mètode de pagament associat al seu compte en qualsevol moment dins del seu compte d'usuari.

C. Cancel·lació, política de reembossaments i renúncia al dret de desistiment.

L'usuari pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment i continuarà tenint accés al servei fins que acabi el període de facturació corresponent. L'usuari pot cancel·lar la subscripció per mitjà del seu compte personal seguint les instruccions de cancel·lació. Els pagaments no són reembossables i no facilitem devolucions ni abonaments. En subscriure aquesta subscripció, l'usuari accepta la prestació immediata del servei i la disponibilitat immediata dels Continguts. L'usuari també accepta que no tindrà dret a desistir dels serveis o d'aquesta subscripció

D. Dret a modificar la subscripció

ANDBUS es reserva el dret de modificar aquesta subscripció. Les modificacions entren en vigor passats trenta (30) dies de l'enviament de la notificació corresponent a l'usuari. Si no està d'acord amb qualsevol modificació, l'usuari pot cancel•lar la seva subscripció al servei de conformitat amb els termes i condicions indicats a l'apartat anterior. No obstant això, certs elements del servei poden variar en qualsevol moment sense necessitat de notificació per motius relatius a evolucions tècniques, sempre que no impliquin un increment del preu de la subscripció, ni una alteració de la qualitat o una modificació significativa d’ANDBUS PRIME.

E. Notificacions.

Les notificacions que li remeti ANDBUS es fan per mitjà del correu electrònic a l'última adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat. L'usuari és responsable de mantenir actualitzada en tot moment la seva informació personal per facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic actual. En cas que no faci servir o consulti l'adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat, o si per qualsevol altre motiu no se li pot lliurar la notificació descrita anteriorment, el nostre enviament del missatge per correu electrònic amb la dita notificació constituirà, de tota manera, la notificació efectiva dels canvis, les modificacions, les agregacions o les eliminacions que es descriuen en la dita notificació.

4.-Ús del servei i Continguts d’ANDBUS PRIME

A. Ús personal.

El servei i tots els Continguts són per a l'ús personal de l'usuari i, per tant, no es poden compartir. La subscripció de l'usuari, és d’ús exclusiu i intransferible per accedir als serveis exclusius d’ANDBUS PRIME.

B. Atenció al client.

Per obtenir mes informació sobre el servei i les seves opcions, l'usuari pot visitar el web oficial d’ANDBUS.

5.-Llicència de drets de propietat intel·lectual

Llicència. ANDBUS li atorga un dret limitat, d'ús personal, intransferible, no susceptible de cessió, revocable, exclusiu i amb subjecció als termes i les condicions que es recullen en aquesta subscripció.

6.-Política de privacitat i Confidencialitat

Les seves dades es tractaran d'acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals , del Principat d’Andorra.

En qualsevol cas, per a més informació sobre el tractament de les seves dades i per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, pot trametre una comunicació per escrit  a l'adreça Av. de la Borda Nova, 15 d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra, o bé per correu electrònic a info@andbus.net

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic  qualitat@andbus.net. En cas que no obtingui resposta en un període raonable, pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Andorrana de Protecció de Dades.

7.-Preus i descomptes

El preu de la subscripció individual vàlida per un any és de: 90,00 €

Els bitllets que s’adquireixin tenint la subscripció seran de:

- Línies de Barcelona i Lleida: 15,00 €

- Línia de Toulouse: 20,00 €

*Els descomptes de la subscripció, no són acumulables a d’altres promocions o descomptes aliens a la mateixa.

8.-Avantatges subscripció ANDBUS PRIME

Els avantatges seran els propis que es publiquin a la zona d’ANDBUS PRIME, a la Web d’ANDBUS.