Condicions de compra generals línia regular

 

1.- Responsabilitat

La responsabilitat de l’empresa no respondrà dels incompliments dels quals no en sigui directament responsable, ni dels produïts fortuïtament , per força major o bé per atendre exigències legals o administratives. No es farà responsable de la pèrdua dels enllaços dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. És responsabilitat exclusiva del passatger anar degudament documentat per creuar el pas fronterer i realitzar el viatge, en el cas dels viatgers extracomunitaris que hagin de segellar el passaport caldrà avisar al conductor amb antelació per fer el tràmit duaner.

2.- Equipatges

Amb l’adquisició del bitllet o del servei, el viatger pot portar fins a 20kg d’equipatge. L’equipatge extra portarà sobre el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan el servei sigui de tornada. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web amb el corresponent suplement d’ equipatge , assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Els nostres conductors poden cobrar un suplement d’equipatge si ho consideren adient. És la responsabilitat del client que el seu equipatge estigui degudament identificat amb una etiqueta que contingui les seves dades personals. L’equipatge no està assegurat , i l’empresa no es fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament. L’equipatge de mà serà responsabilitat exclusiva del passatger.

Condicions especials per al transport de bicicletes i altres equipatges especials

El transport de bicicletes porta afegit en el preu del bitllet un suplement de 6€ d’anada i de 12€ quan sigui anada i tornada. Segons l’espai disponible , només s’admetran un total de 4 bicicletes per vehicle (1 per bitllet ). A fi de no malmetre i evitar danys a altres equipatges, aquestes han d’anar obligatòriament i degudament dins una caixa o dins una bossa especial. Es pot comprar el bitllet mitjançant la nostra pàgina web assenyalant la casella que correspongui durant el procés de compra. Si no hi hagués més espai per a més bicicletes en el autobús, s’haurà d’agafar el següent. Un cop feta l’adquisició del bitllet , el client s’haurà de personar amb aquest 15 minuts abans de la sortida de l’autobús. Per tot el que no s’hagi especificat anteriorment consultar.

Condicions especials per al transport de mascotes en línies regulars

La llei prohibeix la presència de qualsevol animal dins l’habitacle dels passatgers , excepte els gossos pigalls i animals terapèutics, que hauran de presentar el seu carnet i viatjaran en un transportí 45x25x35. Així doncs i amb total conformitat amb l’exposat, s’admetrà un màxim d’una (1) mascota per servei , que viatjarà en el compartiment destinat als equipatges . El transport és limitarà a animals petits com gossos, gats , fures , aus ( no de granja ), etc…el pes del qual no haurà de sobrepassar 10kg. L’animal viatjarà sempre dins el compartiment reservat pels equipatges en una gàbia habilitada per a ell, en un transportí o altre tipus de giny tancat i segur, facilitat pel client. El trasllat dels animals s’efectuarà sota la total responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran en el mateix servei . El viatger i el seu animal domèstic hauran de personar-se 15 minuts abans de la sortida del bus, posant personalment l’animal dins de la gàbia i emplaçant-la al seu lloc segons indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques , higièniques i anímiques pel trasllat, no essent obligatori el morrió, malgrat que sigui recomanable i i ha de portar la documentació necessària (vacunes actualitzades...altres requisits). El propietari de l’animal serà el responsable de col·locar i treure l’animal de l’autobús, sempre vigilant que no hi hagi cap persona a prop, a fi d’evitar qualsevol, tipus de situació perillosa o incòmoda per a la resta de passatgers. El cost del transport serà gratuït.

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat (cadires de rodes) han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.

En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge.

3.- Venda de bitllets

L’empresa realitzarà la venda de bitllets en els punts o establiments per aquest efecte on s’efectuarà la compra podent sol·licitar els descomptes establerts segons les condicions de la concessió. A fi de facilitar l’adquisició del bitllet , disposem de mitjans alternatius de venda, com agències de viatges, internet, telèfon, etc., essent les condicions especifiques per a cada mitjà. Utilitzant la web es podran adquirir gran part dels serveis realitzats per AndBus, malgrat que possiblement alguns dels trajectes no siguin disponibles. La compra d’un bitllet amb recollida a domicili és garanteix 12 hores d’antelació. Els horaris que figuren al bitllet son horaris de sortida. Es requereix ser en el punt de recollida corresponent amb una antelació de 10 minuts abans de la sortida prevista. La tarifa “ d’anada i tornada “ estarà justificada amb l’emissió del bitllet. Tot bitllet deixat obert “ open” té una validesa de 6 mesos a partir de la data de la seva compra. Per realitzar la compra mitjançant internet , s’ hauran de complimentar tots els camps sol·licitats, i és considerarà realitzada un cop totes les dades financeres hagin estat introduïdes i premut el botó “ pagar “ , en aquest moment és portarà a terme el càrrec corresponent a la tarja , essent aleshores emès el bitllet. Un cop finalitzat el procés de compra, apareixerà una pantalla amb el bitllet, el qual recomanem que imprimeixin, si no fos possible vulgui tenir-lo virtualment a disposició, és la seva garantia per viatjar. Es farà bitllet per tots els nens , independentment de l’edat.

Titularitat del bitllet

Els bitllets son nominatius. Per a la seva utilització es requereix comprovació del DNI o passaport del viatger i que aquestes dades coincideixin amb les que hi han reflectides al bitllet. La no correspondència de les dades necessàries suposarà automàticament la no validesa del bitllet.

Anul·lació de bitllets

En cas d’anul·lar el bitllet amb una antelació

  • - Abans de les 48 hores de l’hora del viatge l’empresa abonarà l’import del bitllet deduint un 0% de penalitat
  • - Entre 48 i 2 hores abans del viatge, la deducció aplicable serà del 30% de l’import del bitllet.
  • - Entre 2 hores abans i la no presentació del viatger, comportarà el 100% de penalitat, així com l’impossibilitat de canviar el bitllet o qualsevol devolució de l’import.

Mitjans de pagament

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit ( Visa, Maestro i MasterCard),són els únics mitjans de pagament acceptats en els canals digitals oficials d’Andbus.

Els mitjans de pagament acceptats en els punts de venda físics (Estació Nacional d’Autobusos i conductors) són: efectiu, targeta de crèdit o dèbit (Visa, Maestro i MasterCard).

Canvi de bitllets

El canvi de la data o l’hora del viatge només és possible si se sol·licita en els següents supòsits sempre i quan el bitllet no hagi caducat.:

-Amb servei de recollida a domicili: es pot demanar el canvi fins al dia anterior a les 19h00.

-sortida de l’Estació Nacional d’Autobusos, Aeroports o ciutats: es pot demanar el canvi fins a 10 minuts abans de la sortida.

El canvi estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la nova data o hora sol·licitada.

IMPORTANT: en els canvis de data en bitllets d'anada i tornada, la data d'anada no podrà superar mai la data de tornada.

La validació d'una compra a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC.

4.- Transport de passatgers menors d’edat

No s'admetrà cap menor de 12 anys en els nostres serveis, sense la companyia d'un adult. A partir dels 12 anys ja complerts, s'admetrà el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular.

Els nens entre 12 i 17 anys només podran viatjar sols si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent oficial del servei de policia, viatjant sempre sota la responsabilitat del pare o tutor.

Els menors de 3 anys tindran la gratuïtat del servei sempre acompanyats d’un adult.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior a les places autoritzades, el que significa que tots els menors compten a fi i efectes com a viatgers transportats.

5.- Reclamacions

Existeixen fulls de reclamació a disposició del viatger en el punt de venda. Tanmateix es poden fer les reclamacions via web, email, WhatsApp i telèfon, finalment amb el full oficial de queixa, reclamació, denúncia de consum del govern d’Andorra.

www.andbus.net

info@andbus.net

WhatsApp +376 803 789

Telèfon +376 803 789 / +34 973 984 016

Tota reclamació serà tractada en un màxim de 72h (excepte festius) i s’informarà al viatger de la resolució de la seva reclamació

6.- Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en els nostres serveis de transport, cal posar-se en contacte amb les nostres oficines indicant les dades del viatge: nº de bitllet o dia, hora i trajecte i nom del passatger. Si el objecte ha estat trobat es pot passar a recollir a les nostres oficines presentant un document d’identitat.

El objectes perduts es guardaran un període màxim de 1 mes passat aquest termini seran destruïts

7.- Prohibicions a bord de l’autobús

Resta absolutament prohibit fumar dins el vehicle.

No es pot consumir ni begudes ni menjar

No es permès viatjar dret ni a les escales.

8.- Serveis de reforç

En els serveis nacionals o internacionals , l’empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei emprant vehicles d’empreses col·laboradores, així i quan les circumstàncies ho requereixin, i en particular per fer front a la intensitat del trànsit, o altres supòsits com ara avaries, etc.

 

 

Condicions de compra generals serveis discrecionals

 

1.- Responsabilitat

La responsabilitat de l’empresa no respondrà dels incompliments dels quals no en sigui directament responsable, ni dels produïts fortuïtament , per força major o bé per atendre exigències legals o administratives. No es farà responsable de la pèrdua dels enllaços dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. És responsabilitat exclusiva del passatger anar degudament documentat per creuar el pas fronterer i realitzar el viatge, en el cas dels viatgers extracomunitaris que hagin de segellar el passaport caldrà avisar al conductor amb antelació per fer el tràmit duaner.

2.- Equipatges

Amb l’adquisició del servei, el viatger pot portar fins a 20kg d’equipatge.

És la responsabilitat del client que el seu equipatge estigui degudament identificat amb una etiqueta que contingui les seves dades personals. L’equipatge no està assegurat , i l’empresa no es fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament. L’equipatge de mà serà responsabilitat exclusiva del passatger.

Condicions especials per al transport de bicicletes i altres equipatges especials

Segons l’espai disponible , s’admetran bicicletes i altres equipatges especials sota consulta previa .A fi de no malmetre i evitar danys a altres equipatges,les bicicletes han d’anar obligatòriament i degudament dins una caixa o dins una bossa especial.

Condicions especials per al transport de mascotes

La llei prohibeix la presència de qualsevol animal dins l’habitacle dels passatgers , excepte els gossos pigalls i animals terapeutics, que hauran de presentar el seu carnet i viatgaràn en un transportí 45x25x35. Així doncs i amb total conformitat amb l’exposat, s’admetrà un màxim d’una (1) mascota per servei , que viatjarà en el compartiment destinat als equipatges . El transport és limitarà a animals petits com gossos, gats , fures , aus ( no de granja ), etc…el pes del qual no haurà de sobrepassar 10kg. L’animal viatjarà sempre dins el compartiment reservat pels equipatges en una gàbia habilitada per a ell, en un transportí o altre tipus de giny tancat i segur, facilitat pel client. El trasllat dels animals s’efectuarà sota la total responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran en el mateix servei . El viatger i el seu animal domèstic hauran de personar-se 15 minuts abans de la sortida del bus, posant personalment l’animal dins de la gàbia i emplaçant-la al seu lloc segons indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques , higièniques i anímiques pel trasllat, no essent obligatori el morrió, malgrat que sigui recomanable i i ha de portar la documentació necessària (vacunes actualitzades...altres requisits). El propietari de l’animal serà el responsable de col·locar i treure l’animal de l’autobús, sempre vigilant que no hi hagi cap persona a prop, a fi d’evitar qualsevol, tipus de situació perillosa o incòmoda per a la resta de passatgers. El cost del transport serà gratuït.

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat (cadires de rodes) han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.

En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge.

3.- Procediment de compra

L’empresa realitzarà la venda de serveis en els punts o establiments per aquest efecte on s’efectuarà la compra. A fi de facilitar l’adquisició del servei , disposem de mitjans alternatius de venda, com agències de viatges, internet, telèfon, etc…, essent les condicions especifiques per a cada mitjà. Utilitzant la web es podran adquirir gran part dels serveis realitzats per AndBus, per altres destinacions a consultar amb el departament de booking,web o via email.

Per realitzar la compra mitjançant internet , s’ hauran de complimentar tots els camps sol·licitats, i és considerarà realitzada un cop totes les dades financeres hagin estat introduïdes i premut el botó “ pagar “ , en aquest moment és portarà a terme el càrrec corresponent a la tarja , essent aleshores emès la reserva del servei. Un cop finalitzat el procés de compra, apareixerà una pantalla amb la reserva del servei i rebrà per email la confirmació de la compra.

La validació d'una comanda a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC.

Anul·lació del servei

En cas d’anu·lar el servei amb una antelació:

  • - Entre els 7 dies i 48 hores de l’hora del viatge l’empresa abonarà l’import del servei deduint un 20% de penalitat
  • - Entre 48 i 24 hores abans del viatge, la deducció aplicable serà del 50% de l’import del servei.
  • - Mateix dia del servei, comportarà el 100% de penalitat,

Mitjans de pagament

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit ( Visa, Maestro i Mastercard),són els únics mitjans de pagament acceptats en els canals digitals oficials d’Andbus.

Els mitjans de pagament acceptats en els punts de venda físics (Estació Nacional d’Autobusos o a les nostres oficines) són: efectiu, targeta de crèdit o dèbit (Visa, Maestro i Mastercard).

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

4.- Transport de passatgers menors d’edat

No s'admetrà cap menor de 12 anys en els nostres serveis, sense la companyia d'un adult. A partir dels 12 anys ja complerts, s'admetrà el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular.

Els nens entre 12 i 17 anys només podran viatjar sols si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent oficial del servei de policia, viatjant sempre sota la responsabilitat del pare o tutor.

Els menors de 3 anys tindràn la gratuitat del servei sempre acompanyats d’un adult.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior a les places autoritzades, el que significa que tots els menors compten a fi i efectes com a viatgers transportats.

5.- Reclamacions

Existeixen fulls de reclacmació a disposició del viatger en el punt de venda. Tantmateix es poden fer les reclamacions via web,email,whatssap i telèfon, finalment amb el full oficial de queixa, reclamació, denúncia de consum del govern d’Andorra.

www.andbus.net

info@andbus.net

whatsapp +376 803 789

Telèfon +376 803 789 / +34 973 984 016

Tota reclamació será tractada en un màxim de 72h (excepte festius) i s’informarà al viatger de la resolució de la seva reclamació

6.- Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en els nostres serveis de transport, cal posar-se en contacte amb les nostres oficines indicant les dades del viatge: nº de bitllet o dia, hora i trajecte i nom del passatger. Si el objecte ha estat trobat es pot passar a recollir a les nostres oficines presentant un document d’identitat.

El objectes perduts es guardaran un període màxim de 1 mes passat aquest plaç serán destruits

7.- Prohibicions a bord de l’autobús

Resta absolutament prohibit fumar dins el vehicle.

No es pot consumir ni begudes ni menjar

No es permès viatjar dret ni a les escales.

8.- Serveis de reforç

En els serveis nacionals o internacionals , l’empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei emprant vehicles d’empreses col·laboradores, així i quan les circumstàncies ho requereixin, i en particular per fer front a la intensitat del trànsit, o altres supòsits com ara avaries, etc.