Una empresa que procura per la qualitat dels serveis

ANDBUS aconsegueix el seu tercer segell de qualitat que la transforma en la primera del país en tenir la ISO 9001/2015, la UNE 13816 i la Petjada de Carboni. En una clara aposta per donar el millor servei als seus clients, ANDBUS es centra en que “la qualitat” per ser el seu punt diferencial en comparació a la resta d’empreses del sector.

El concepte de Qualitat Total ha arribat a ANDBUS amb elements claus com el compromís, planificació i organització, formació, implicació i treball en equip. Tot aquests elements fan que l’usuari final percebi que utilitza un bon producte.

ISO 9001/2015
Aquesta certificació defineix i garanteix un sistema de Gestió de la Qualitat fomentat en diversos principis de gestió de qualitat basat en el cicle de millora contínua planificar- fer-comprovar-actuar. A més, la ISO 9001 obliga a fer una revisió del compliment de la legislació que s’aplica en el sector i l’empresa i la verificació de la gestió dels processos que tenen com a objectiu, garantir un bon servei final cap a l’usuari.

UNE 13816
Aquesta certificació busca el compromís de qualitat que satisfaci les expectatives de l’usuari. Aquest compromís s’apliquen a tots els transports per carretera (autobús urbà, escolar, discrecional, regular i especial) i comprenen aspectes com: temps, confortabilitat, informació al client, condicions d’accessibilitat i seguretat, definició del servei ofert, atenció al client i incidència ambiental.

PETJADA DE CARBONI.
ANDBUS ha estat la primera companyia de transports d’Andorra que ha tingut cura de neutralitzar la seva producció de CO2, per aquest motiu rep la certificació del Govern d’Andorra. En un sector, el del transport, on la producció de CO2 és considerable, la companyia andorrana ha neutralitzat, aquesta producció, mitjançant una planta de cogeneració situada a la Índia que amb pela d’arròs, produeix el mateix nombre d’energia, que la quantitat de CO2 produïda. D’aquesta manera es neutralitza el CO2 produït, amb el compromís de la seva reducció progressivament fins el 2035.